Seminārs "Pārnadžu populāciju apsaimniekošana un staltbriežu selektīvās medības"

Mainīts semināra norises laiks!

02.09.2018. Palsmanes kultūras namā notiks seminārs medniekiem - "Pārnadžu pupulāciju apsaimniekošana un staltbriežu selektīvās medības". Semināra sākums plkst. 11 00.

Lektors - Jānis Baumanis.