Seminārs "Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā" - Līvbērzē 20.11.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 20.novembrī plkst.16.00 Līvbērzes pagasta kultūras namā organizē to medību formējumu un medību vadītāju mācību semināru, kuru medību platības reģistrētas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Semināru vadīs Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis un semināra tēma: "Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā".

Lai atvieglotu pasākuma organizāciju, lūdzu iepriekš pieteikt savu dalību seminārā Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciālistei Dacei Gražulei e-pastā: dace.grazule@jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni 63048460.