Saeima atļauj medīt jauniešiem no 16 gadu vecuma ar gludstobra ieroci tā īpašnieka klātbūtnē

Saeimas deputāti ceturtdien, 14.martā, trešajā lasījumā atbalstīja jaunu Ieroču aprites likumu.

Intensīva mednieku organizāciju darba rezultātā, mēs esam panākuši medniekiem labvēlīgu Saeimas lēmumu, galīgajā 3. lasījumā, attiecībā uz ieroču glabāšanas atļauju termiņiem, kā arī atļauju medīt jauniešiem.

Jaunais Ieroču aprites likums paredz, ka fiziskā persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, bet vēl nav astoņpadsmitgadīga, un uz kuru neattiecas citi likumā minētie aizliegumi, būs tiesīga individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci (izņemot vītņstobra) tā īpašnieka tiešā klātbūtnē.

Jaunietim būs nepieciešama Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība, kā arī vecāku vai likumisko pārstāvju rakstveida piekrišana un Valsts policijas atļauja. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu būs atbildīgs ieroča īpašnieks. Gadījumā, ja atbildīgais ieroča īpašnieks nebūs nodrošinājis prasību ievērošanu, Valsts policija varēs anulēt īpašniekam piešķirtās ieroča iegādāšanās, realizēšanas, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas vai nepagarināt to derīguma termiņu.

Jaunais likums nosaka, ka Valsts policija ieroča glabāšanas, nēsāšanas, kolekcijas atļaujas, kā arī Eiropas šaujamieroču apliecības turpmāk izsniegs uz pieciem gadiem, bet medību un sporta lietojumam — uz nenoteiktu laiku, nodrošinot atļauju periodisku pārskatīšanu ne retāk kā reizi piecos gados. 

Ieroča nēsāšanas, glabāšanas un ieroču kolekcijas atļauja, kas izsniegta uz nenoteiktu laiku, būs derīga līdz 2023.gada 14.septembrim. Savukārt tāda, kas izsniegta uz 10 gadiem, būs derīga līdz norādītajam termiņam, bet ne ilgāk par 2023.gada 14.septembri.

Uzturlīdzekļu parādniekiem turpmāk varēs apturēt medību, sporta, kolekcijas un pašaizsardzības šaujamieroču iegādāšanās, realizēšanas, glabāšanas un nēsāšanas atļauju.

Ieroču aprites likums nosaka jaunu ieroču un munīcijas klasifikāciju un nodrošina Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normu savstarpēju saskaņotību ieroču aprites jomā. Likumā ieroči un munīcija atbilstoši to tehniskajiem parametriem iedalīta A, B, C, D, E un F kategorijās. Vienlaicīgi saglabāta nacionālā ieroču un munīcijas klasifikācija pēc ieroču lietojuma pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieročos, kā arī noteikts jauns lietojuma veids - kultūras jomas un vēstures notikumu atveidošanai. Ieroču un munīcijas klasifikācija neattieksies uz dienesta un militārajiem ieročiem.

Latvijas Mednieku savienība izsaka pateicību Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī visiem Saeimas deputātiem, kas atbalstīja Ieroču aprites likuma pieņemšanu jaunajā redakcijā !

Paldies Zemkopības ministrijai, Valsts meža dienestam, Iekšlietu ministrijai, Valsts policijai un LATMA par sadarbību !