Pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms 2016./2017.gada medību sezonā - 250

Valsts meža dienests 2016./2017.gada medību sezonā noteicis pieļaujamo nomedījamo vilku apjomu - 250.

 

Sākot no 2017.gada 2.janvāra, VMD ir tiesības sākotnēji noteikto limitu palielināt, lai samazinātu zaudējuma riskus, ko vilku radītie postījumi varētu nodarīt lauksaimniecībai.

Virsmežziņi ir pilnvaroti atļaut vilku medības ar dzīnējiem vai trokšņošanu no š.g. 15.jūlija līdz 30.septembrim.

Ar rīkojumu var iepazīties šeit.