Pasākumu plāns Aizsardzības ministrijas un Latvijas Mednieku savienības sadarbības ietvaros

2018. GADĀ KOPĪGI ĪSTENOJAMO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS, Nacionālo bruņoto spēku, Jaunsardzes un informācijas centra, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un LATVIJAS MEDNIEKU SAVIENĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

1. Seminārs par bebru postījumu samazināšanu un bebru medības

Mērķis: samazināt bebru postījumus militārajā  objektā

Īss norises apraksts: seminārs un praktiskās medības

2. Bebru medības, bebru dambju likvidēšana

Mērķis: samazināt bebru postījumus militārajā  objektā

Īss norises apraksts: seminārs un praktiskās medības

3. Zemessardzes  un mednieku kolektīvu semināri

Mērķis: informēt mednieku kolektīvus par valsts visaptverošo (totālo) aizsardzību (t.sk. iespēju kļūt par zemessargu kā arī iziet rezerves karavīra apmācību).

Īss norises apraksts: Zemessardzes organizēti semināri medniekiem reģionos

4. Sanāksmes organizēšana ar Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām par atbalsta sniegšana pazudušu personu meklēšanā

Mērķis: atbalsta sniegšana pazudušu personu meklēšanā pilnveidošana

Īss norises apraksts: Ekspertu konsultācijas klātesot Iekšlietu ministrijas, AM un LMS ekspertiem

5. Izdzīvošanas mežā instruktāža

Mērķis: Uzlabot zemessargu izdzīvošanas mežā iemaņas

Īss norises apraksts: teorētiskā un praktiskā apmācība par medību u.c. izdzīvošanas pamatprincipiem mežā

6. Snaiperu sacensības (tālšaušana)

Mērķis: Veicināt precīzas šaušanas prasmes.

Īss norises apraksts: Šaušanas sacensības un treniņšaušana 300, 600 un 800 metru distancēs (ja šautuves iespējas atļauj, tad arī garākā distancē).

Pasākuma pirmajā dienā paredzēta dalībnieku reģistrācija, instruktāža un treniņšaušana, kurā tiek izpildīta pilna sacensību programma. Otrā dienā  - sacensības. Treniņu un sacensību laikā notiek šāvēju pieredzes apmaiņa, kā arī labāko iemaņu un prakses pārņemšana. Sacensību rezultāti motivē tiekties uz labāku rezultātu. Sacensību biežums – ne retāk kā 1 reizi gadā (atkarībā no Ādažu poligona noslodzes).

7. Loka šaušanas stends Vislatvijas jaunsardzes sporta spēlēs

Mērķis: izpratnes veicināšana par loka sausnas veidu.

Īss norises apraksts: droša praktiskā loka šaušana.

8. Loka šaušanas stends Zemessardzes sporta spēlēs

Mērķis: izpratnes veicināšana par loka šaušanas veidu.

Īss norises apraksts: droša praktiskā loka šaušana.

9. Pneimatiskās šaušanas stends Zemessardzes sporta spēlēs

Mērķis: izpratnes veicināšana par pneimatiskās šaušanas veidu.

Īss norises apraksts: droša praktiskā pneimatiskā šaušana.

10. Ārvalstu karavīru, kuri  uzturas Latvijā, iespējas piedalīties LMS organizētajās medībās, koordinācija

Mērķis: uzņemošas valsts atbalsta elementa nodrošināšana

Īss norises apraksts: individuāla dalība LMS pasākumos

11. Atbalsta sniegšana zemessargu un karavīru iesaistei esošajos mednieku kolektīvos

Mērķis: veidot ciešāku saiti NBS un Zemessardzei ar medniekiem

Īss norises apraksts: veicināt un koordinēt medību kolektīvu sadarbību ar NBS un Zemessardzi iesaistot karavīrus un zemessargus esošajos mednieku kolektīvos.

12. Izdzīvošanas un šaušanas mācību un informatīvo materiālu apmaiņa

Mērķis: Izdzīvošanas un šaušanas iemaņu pilnveidošana

Īss norises apraksts: Rīcībā esošo materiālu elektroniska apmaiņa

13. Lekcijas par Latvijas dabu un dzīvniekiem

Mērķis: jauniešu izglītošana par dabu un dzīvniekiem

Īss norises paraksts: LMS pārstāvji, kā lektori piedalītos Jaunsardzes pasākumos (nometnēs vai cita veida nodarbībās), kurās izglītotu jauniešus par Latvijas dabu un dzīvniekiem. 1 stundas lekcijas, atkarībā no pieprasījuma visā Latvijas teritorijā.

14. NBS  militāro šautuvju infrastruktūras izmantošana LMS biedru šaujamieroču izmantošanai

Mērķis: šaujamieroču piešaušana militāro šautuvju infrastruktūrā, kas tā netiek izmantota NBS vajadzībām

Īss norises apraksts: praktiska LMS biedru šaujamieroču piešaušana

15. LMS  biedru rīcībā esošo šautuvju infrastruktūras izmantošana NBS šaujamieroču izmantošanai

Mērķis: šaujamieroču piešaušana

Īss norises apraksts: praktiska NBS šaujamieroču piešaušana

 

Pirmie 4 pasākumi jau ir notikuši - lekcijas jaunsardzei par Latvijas dabu un dzīvniekiem - Liepājā, Rēzeknē un Valmierā (2. gab.), kuras noklausījās vairāk kā 200 jaunsargu.