Par medību organizēšanu Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanas laikā

Zemkopības ministrija ir izplatījusi paziņojumu "Par medību organizēšanu Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanas laikā".

Ar Zemkopības ministrijas paziņojumu var iepazīties šeit.

Paziņojumā teikts, ka Covid-19 ierobežošanas kontekstā medības ir saimniecisks pakalpojums. Šajā kontekstā saimniecisks pakalpojums ir medību process no tā uzsākšanas un beidzas pēc medījuma pirmapstrādes. Šajā laikā nav jāievēro valstī noteiktais ierobežojums pulcēties vairāk kā 10 cilvēkiem. Dzinējmedību gadījumā medību pārskatā norāda medību sākuma laiku, kad tiek uzsāktas medības, un medību beigu laiku, ko nosaka medību vadītājs. Aktivitātes, ko veic mednieki pirms medību procesa uzsākšanas un pēc tā beigām pakļaujas vispārējam normatīvam regulējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Latvijas Mednieku savienība (LMS) aicina iepazīties ar Zemkopības ministrijas paziņojumu par medību organizēšanu Covid-19 izplatības apstākļos.

Papildus LMS norāda, ka ņemot vērā straujo Covid-19 izplatību, ir ieteicams izvērtēt nepieciešamību organizēt medības ar dzinējiem un izvēlēties individuālās medībās, lai nodrošinātu no noslēgtajiem medību tiesību līgumiem izrietošo pienākumu, tostarp postījumu novēršanā, izpildi.

Neatkarīgi no medību veida, dodoties medībās ir jāievēro šādi Covid-19 izplatības ierobežošanas principi:

  1. Informēšana;
  2. Distancēšanās;
  3. Higiēna;
  4. Personas stāvokļa uzraudzība.

Mednieku klubu un medību vadītājiem ir  jāinformē medību dalībniekus par epidemioloģiskas drošības pasākumu prasībām un ir tiesības pieprasīt to ievērošanu gluži tāpat kā drošības tehnikas prasības. LMS atgādina, ka saskaņā ar Medību noteikumiem medību vadītājam ir tiesības aizliegt piedalīties atsevišķiem medību dalībniekiem. Šīs tiesības ir jāizmanto gadījumā, ja medību dalībnieki neievēro medību norises prasības.

Lai gan medību process parasti nodrošina pietiekošu distanci starp dalībniekiem, īpaša uzmanība būtu pievēršama šādiem apstākļiem:

  1. Nedrūzmēties instruktāžas (ierindas) laikā (pirms un pēc medībām, starp mastiem utt.) un parakstoties medību pārskatā, ievērot 2 metru distanci, nepieciešamības gadījumā nēsāt sejas masku. Divi metri ir jāievēro neatkarīgi no apstākļiem.
  2. Pārvietojoties medību platībās ar transportlīdzekļiem, iespēju robežās izmantot katram savu transportlīdzekli vai vienā transportlīdzekli pārvietoties tikai vienas mājsaimniecības locekļiem.
  3. Medījuma pirmapstrādi vēlams veikt ārā, kur tiek nodrošināta distancēšanās. Jebkurā gadījumā pirmapstrāde veicama nedrūzmējoties un ieteicams, izmantojot sejas maskas.
  4. Pārvietojot medījamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas, izmantot līdzekļus, kas nodrošina 2 metru distanci starp dalībniekiem un, nepieciešamības gadījumā, izmantot sejas maskas.

Medību procesā tik saprotamās higiēnas prasības, šobrīd ir svarīgas kā vēl nekad, tāpēc medību dalībnieki aicināti regulāri mazgāt rokas un izmantot dezinfekcijas līdzekļus.

Pirms doties medībās ir nepieciešams novērtēt savu pašsajūtu un veselības stāvokli, un gadījumā, ja ir  novērojami Covid-19 simptomi (paaugstināta temperatūra (drudzis) iekaisuša rīkle, sāpes kaklā, sauss klepus, stipras galvassāpes, nogurums) dalība medībās ir kategoriski aizliegtas un jāvēršas pie ģimenes ārsta.

Latvijas Mednieku savienība vērš mednieku uzmanību, ka uz tradicionālajiem akniņu cepšanas pasākumiem pēc medībām attiecas noteikumos noteiktie ierobežojumi – ne vairāk kā 10 cilvēki. Neskatoties uz to, ka pasākumi pēc medībām nav aizliegti (ievērojot nosacījumus), šoreiz no tiem būtu jāatturas, lai pasargātu gan sevi, gan citus sabiedrības locekļus.

Esiet veseli un šaujiet garām!

 Latvijas Mednieku savienība