Noslēgusies 2018/2019.gada lūšu medību sezona

2019. gada 31. martā noslēgusies 2018./2019. gada lūšu medību sezona. Valsts meža dienesta noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms bija 150 dzīvnieku, no kuriem sezonas laikā nomedīti 145 lūši.

Lūšu nomedīšanas apjoms ir ļoti atkarīgs no sniega apstākļiem ziemā. Tajos Latvijas rajonos, kur ir mazāk sniega, līdz ar to ir mazākas iespējas lūsi nomedīt.

Medību sezonā visvairāk lūšu tika nomedīts Centrālvidzemes un Ziemeļvidzemes virsmežniecību teritorijās. 

Latvijā pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms tiek noteikts katru gadu. Lūsis Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt tikai stingri noteiktos apjomos, vienlaikus saglabājot labvēlīgu lūšu populācijas stāvokli. Pēc pieejamās informācijas par sugas vēsturi ir redzams, ka Latvijā lūsim pašlaik ir labākais populācijas stāvoklis pēdējo 100 gadu laikā.