Modra Grantiņa piemiņas kauss medību šaušanā 19.09.2020 - nolikums

Sacensību nolikums

Vieta: Kandavas pagasta ,,Strautiņu” šautuve.

Laiks: 2020.gada 19. septembrī plkst. 08.30 dalībnieku ierašanās, plkst.08.30-09.00 reģistrācija, atklāšana, instruktāža.

Rīkotājs: Latvijas Mednieku savienība un Z/S ,,Strautiņi”.

Dalībnieki: Sacensības: komandu – individuālās. Komandā 3 dalībnieki.

Pieteikšanās un dalības maksa: Dalībniekiem, kuri pieteikušies līdz 2019.gada 15. septembrim, dalības maksa LMS biedriem15 eur/persona, pārējiem 25 eur/persona. Pēc 15.09. – dalības maksa 25 eur/persona.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: janis.baumanis@lms.org.lv

Programma: Katrs dalībnieks piedalās 4 dažādās šaušanas disciplīnās.

1. Šaušana ar vītņstobra ieroci 100 m distancē pa stāvošu mērķi, no brīvas rokas 10 šāvieni 10 min, mērķis Vācijas briedis.
2. Šaušana ar pneimatisko ieroci 10 m distancē pa skrejošu meža cūku (SK 10). Pieci šāvieni mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi, pieci šāvieni mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi. Kopā 10 šāvieni. Dalībnieks izmanto savu vai rīkotāju pneimatisko ieroci.
3. Šaušana ar gludstobra ieroci pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem) sportings. 25 mērķi no 5 stāvvietām.
4. Kandavas traps 25 mērķi no 5 stāvvietām.
Papildus izklaides disciplīna: Šķīvju mešana - 10 metieni.

Vērtēšana : Individuāli kopvērtējumā - no visās disciplīnās iegūto vietu summas (uzvar dalībnieks ar labāko vietu summu).

Vienādu rezultātu gadījumā individuālajā kopvērtējumā – uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu disciplīnā, šaušanā ar pneimatisko ieroci pa skrejošu meža cūkas mērķi 10 m distancē.

Vienādu rezultātu gadījumā atsevišķās disciplīnās, lai noteiktu uzvarētāju – desmitnieku skaits.

Komandām - no katras komandas visu dalībnieku visās disciplīnās iegūtās vietu summas (uzvar komanda ar labāko iegūto vietu summu).

Vienādu rezultātu gadījumā komandu vērtējumā uzvar komanda ar labāko rezultātu disciplīnā, šaušanā ar pneimatisko ieroci pa skrejošu meža cūkas mērķi 10 m distancē.

Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvēji atsevišķās disciplīnās un individuālajā kopvērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm.

Uzvarētāja komanda kopvērtējumā saņem piemiņas kausu.

Drošības noteikumi: Par ieroča atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to, atbild ieroča īpašnieks, ievērojot MK 01.10.2011.noteikumus Nr.840 ,,Medību noteikumos” un citos atbilstošajos normatīvajos aktos reglamentētos drošības pasākumus.

Informācija : Par sacensību organizāciju un norisi – Agris Riba - mob.29133594