Medību trofeju izstādes “Ziemeļkurzeme 2020” nolikums

Izstādes organizatori: Biedrība mednieku klubs “Dedziņi”, „Latvijas Mednieku savienība”, Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija.

Izstādes atbalstītāji: Ziemeļkurzemes virsmežniecība, Talsu novada, Ventspils novada, SIA Ieroči, SIA “Saslaukas transports”, Viesturs Dreimanis, Andris Kalniņš
Izstādes norises vieta: Nurmuiža, Talsu novada Laucienes pagasts
Izstādes atklāšana: 06.07.2020. plkst. 12.00
Izstādes noslēgums: 19.07.2020. plkst. 18.00
Izstādes darba laiks: darba dienās: 11.00–19.00, sestdienās, svētdienās 10.00 –18.00
Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt selektīvas medības kā paņēmienu augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai.
Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā, kā arī Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novados no 2018. līdz 2020. gadam, kā arī agrāk iegūtas, bet līdz šim Nacionālā mēroga medību trofeju izstādē nevērtētās trofejas.
Tiks organizēts un izstādīts atsevišķs stends ar selektīvi nomedītām trofejām, tāpēc mednieki aicināti izstādīt īpaši spilgtus selektīvās medīšanas paraugus (“dūrējus”, “spīles” utml.)
Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā. Ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas pakāpes medaļas. Medaļas tiks nogādātas trofeju īpašniekiem līdz septembra beigām sakarā ar ierobežojumiem izgatavošanas procesā.
Lai segtu izstādes izdevumus, par katru iesniegto medību trofeju (aļņa, staltbrieža, stirnāža ragi un meža kuiļa ilkņi) tiek noteikta dalības maksa līdz 10 eiro. Par galvaskausu un ādu trofeju dalību maksa līdz 7 eiro. Selektīvo medību eksemplāriem dalības maksa nav paredzēta Maksa var tikt samazināta atkarībā no izstādes atbalstītāju ziedotajiem naudas līdzekļiem.
Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Nurmuižā, no 01.07. līdz 02.07.2020 no plkst. 10.00 līdz 18.00
Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:
staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas un izstādītas netiks.
Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, kas piestiprināta pie trofejas vai trofejas medaljona. Uz etiķetes norādīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, telefona nr., trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads.
Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem pret parakstu reģistra žurnālā: 20.07. un 21.07.2020 no plkst. 10.00 līdz 18.00
Ierobežojumi:
Ņemot vērā esošo situāciju saistībā ar Covid-19, lai novērstu daudzu cilvēku pulcēšanos, izstādes organizatori aicina nogādāt un saņemt atpakaļ trofejas, cik iespējams mazākam mednieku skaitam(viens mednieks var nodot un saņemt arī savu kolēģu trofejas). Izstādes laikā darbosies uz to brīdi valstī noteiktie drošības pasākumi un ierobežojumi!

Ne pūkas, ne spalvas!
Papildus informācija: Gatis Tālbergs tel. 27794294