Medību trofeju izstādes "Skrunda 2020" nolikums

Izstādes organizators: Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”, Nacionālā Medību trofeju vērtēšanas komisija, Skrundas novada dome.                                   

Izstādes norises vieta: Skrundas kultūras nams, Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads.                                                   

Izstādes norises laiks: 17.08.2020. – 22.08.2020.

Izstādes darba laiks: Darba dienās: 11:00 – 19:00, sestdienā 10:00 – 17:00

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Dienvidkurzemes medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Veicināt zemes īpašnieku un mednieku savstarpējās sapratnes uzlabošanos.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas līdz šim nav vērtētas.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā. Par līdzmaksājumu 5.00 EURO apmērā, ar medaļu novērtētās trofejas īpašnieks saņems izstādes medaļu un diplomu. Apbalvošana notiks 23.08.2020. Skrundas kultūras nama izstādes telpā, pie trofeju izsniegšanas.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Skrundas kultūras namā, Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads 14.08.2020. no plkst. 09:00. līdz 20.00 un 15.08.2020. no plkst. 08:00 līdz 10:00

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads, kā arī telefona nr.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem pret parakstu reģistra žurnālā: 23.08.2020. no plkst. 12 .00 līdz 17.00

Papildus informācija: Ansis Freimanis – 25527116