Medību trofeju izstāde "Grobiņa 2020" - 18.- 28.02.2020.

Medību trofeju izstāde

Grobiņa 2020

 

Izstādes organizators: LMS Dienvidkurzemes reģiona Priekules un Grobiņas

nodaļa, Nacionālā medību trofeju vērtēšanas komisija, Grobiņas novada Dome.                                        

Izstādes norises vieta: Grobiņas kultūras centrā “Robežnieki                                                                                        

Izstādes norises laiks: 18.02.2020-28.02.2020.

Izstādes darba laiks: Darba dienās: plkst.10:00 – 18:00, sestdienā, svetdienā: plkst.10:00 – 19:00

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Dienvidkurzemes medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Veicināt zemes īpašnieku un mednieku savstarpējās sapratnes uzlabošanos.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Dienvidkurzemes reģiona teritorijā un līdz šim nav vērtētas.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā, ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošus diplomus. Apbalvošana notiks 29.02.2020. Grobiņas kultūras centrā „Robežnieki”, plkst. 18:00.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Grobiņas kultūras centrā „Robežnieki”,  12.02.2020. un 13.02.2020. no plkst.12:00. līdz plkst.20:00

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem, jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem pret parakstu reģistra žurnālā: 29.02.2020.

Papildus informācija: Toms Poškus - +371 26981128

 

Izstādes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.