Medību trofeju izstāde "Babītes svētki 2019" - no 4.-16. jūnijam - nolikums

Izstādes organizators: Babītes novada pašvaldība, Biedrība ‘’Mednieku klubs ‘’Tīreļi’’’’                                      

Izstādes norises vieta:  Babītes  novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži” 

Izstādes norises laiks:   04.06.2019. - 15.06.2019. 

Izstādes atklāšana:       4. jūlijā  plkst.  12  .00

Izstādes darba laiks: Darba dienās: 10.00 – 18.00 (izņemot pirmdienās), sestdienās 11.00 – 17.00

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā tradīcijām bagātu, videi draudzīgu aktīvās atpūtas veidu. Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt medību trofejas un medību saimniecību.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas visā Latvijas teritorijā.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā un ievadītas CIC datubāze un saņems atbilstošas medaļas un vērtēšanas protokolu .

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži”  ar  trofejas pieņemšanas-nodošanas aktu 24.05.2019  un  25.05.2019 no plkst. 10.00. līdz 18.00

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks  . Trofejām kuras ir novērtētas iepriekš jāpievieno vērtēšanas protokols.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, mežniecība vai birojs un trofejas iegūšanas gads.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem uzrādot trofejas pieņemšanas-nodošanas aktu:  15.06.2019 līdz 17.06.2014 no plkst. 10.00 līdz 17.00

Papildus informācija:  Nikolajs Antipenko - 29114238.