Medību trofeju izstāde Lubānā „Aiviekstes svētki ”2019 - nolikums

Izstādes organizators: Lubānas novada pašvaldība, Biedrība ‘’Mednieku klubs ‘’Klāni’’’’                                          

Izstādes norises vieta: Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, O.Kalpaka iela 4,Lubāna.                                                                                             

Izstādes norises laiks:   no   06.07.2019. līdz 19.07.2019.                                                   

Izstādes atklāšana:          6. jūlijā  plkst.  12.00

Izstādes darba laiks: Darba dienās: 09.00 – 18.00 (izņemot pirmdienās), sestdienās 10.00 – 14.00

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā tradīcijām bagātu, videi draudzīgu aktīvās atpūtas veidu. Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt medību trofejas un medību saimniecību.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas visā Latvijas teritorijā.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā un ievadītas CIC datubāze un saņems atbilstošas medaļas un vērtēšanas protokolu.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Lubānā ar  trofejas pieņemšanas-nodošanas aktu:

01.07.2019 un   02.07.2019 no plkst. 10.00. līdz 17.00

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.Trofejam kuras ir novērtētas iepriekš jāpievieno vērtēšanas protokols.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, mežniecība vai birojs un trofejas iegūšanas gads.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem uzrādot trofejas pieņemšanas-nodošanas aktu:  

19.07.2019 no plkst. 09.00 līdz 18.00

20.07.2014 no plkst. 10.00 līdz 14.00

Papildus informācija: Tālis Salenieks - 29165733, Nikolajs Antipenko - 29114238.

Izstādes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.

Aiviekstes svētku norise - ATVĒRT ŠEIT.