LMS piedalās Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē par Grozījumiem Bīstamo kravu aprites likumā

2018. gada 17. aprīlī LMS, sniedzot atbalstu Zemkopības ministrijai un Pārtikas un veterinārajam dienestam, piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā”. Komisija lēma par likumprojekta virzīšanu apstiprināšanai 1. lasījumā, kā arī atzina likumprojektu par steidzamu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam noteikts 03.05.2018.

Bīstamo kravu aprites likuma dēļ Pārtikas veterinārajam dienestam radās problēmas ar ĀCM inficēto cūku pārvadāšanu un iznīcināšanu, kuras ir steidzami jānovērš un jāatrisina.

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([Title]=*b%C4%ABstamo*)&SearchMax=0&SearchOrder=4