LMS Madonas reģionālās nodaļas individuālo un komandu sacensības medību šaušanā - nolikums

Nolikums   

LMS Madonas reģionālās  nodaļas  individuālo un  komandu sacensības medību šaušanā

Sacensību mērķis  : Pilnveidot mednieku prasmi šaušanā, popularizēt šaušanas treniņus, noskaidrot labākos sacensības šāvējus.                                                                                           

Komandu sastāvs un šaušanas vingrinājumi : Komandā ir divi dalībnieki. Medību kolektīviem un klubiem komandu skaits nav ierobežots. Komandas dalībnieki katrs izpilda šāvienus visās trīs disciplīnas.  Individuālie dalībnieki var pieteikties uz jebkuru no trijām disciplīnām. Dalībnieki šauj ar personīgiem medību ieročiem, kas atļauti Latvijas medību noteikumos, izmanto personīgo munīciju, ievērojot drošības prasībās. Visi sacensību dalībnieki visās disciplīnās var brīvi izvēlēties šaušanas paņēmienus – stāvot un šaujot no rokas, šaujos sēdus, šaujot no atbalsta un t.t.                                                                                                                

Skrejošā meža cūka- dalībnieks šauj pa meža cūku (distance 35 m), katrs dalībnieks izpilda 10 šāvienus pa mērķi , t.sk. 2 pa stāvošu mērķi un 8 pa skrejošo  mērķi ( 4 pa labi un 4 pa kreisi).                                                                                                       

Skrejošais alnis-  dalībnieks šauj pa alni (distance 100 m), katrs dalībnieks izpilda 5 šāvienus pa mērķi, t.sk. 1 pa stāvošu mērķi un 4 pa skrejošo  mērķi ( 2 pa labi un 2 pa kreisi).                                                                                                                                    

Tālšaušana- dalībnieks šauj tālšaušanu pa stāvošu meža cūku, dalībnieks izpilda 5 šāvienus pa stāvošu mērķi 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m attālumā.                          

Vērtēšana un apbalvošana: Komandu vērtējumā summē abu dalībnieku rezultātus.  Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējas  komandas apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.    Individuālajā vērtējumā visās trijās disciplīnās apbalvo trīs labākos dalībniekus ar diplomiem un piemiņas balvām.                                                                              Komandu dalībnieki tiek vērtēti arī visās disciplīnas individuāli. Ja uzvārētāju pretendentiem komandām vai individuālajiem dalībniekiem ir vienādi rezultāti konkrētajā disciplīnā, tad uzvārētājs tiek noteikts pēc vairāk iegūto augstāko punktu skaita, ja tie ir vienādi, tiesnesis pieņem lēmumu par pāršaušanu.  

Sacensību laiks un vieta, nodrošinājums : Sacensības notiks sporta kluba šautuvē Palejas , Praulienas pag., Madonas nov.        š.g. 14 septembrī pl. 09.00. Dalības maksas par piedalīšanos sacensībās nav. Visi dalībnieki tiks cienāti ar pusdienām. Pieteikumus komandām un individuāli iesniegt pa tel.29483362 vai personīgi sacensību dienā sacensības vietā līdz pl. 08.30.