LMS iebilst pret VMD piedāvāto valsts nodevu paaugstināšanas projektu

Latvijas Mednieku savienība ir nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, kurā iebilst pret VMD sagatavoto valsts nodevu projektu.

Ar vēstuli var iepazīties šeit.