LMS biedru pilnsapulce 14.aprīlī Jaunmoku pilī plkst. 10.00

LMS biedru pilnsapulce notiks šā gada 14.aprīli Jaunmoku pilī plkst. 10.00

Biedru reģistrācija no plkst. 9.30

Ņemot vērā kopsapulcei atvēlētās telpas izmārus - piedalīties kopsapulcē varēs tikai viens pārstāvis no katra kluba.

Tas saistīts ar to, ka šajā laikā Jaunmoku pilī notiek arī visas Latvijas nacionālā mēroga medību trofeju izstāde - tāpēc lielākās telpas ir aizņemtas priekš izstādes.

Visiem kopsapulces dalībniekiem būs iespēja apskatīt "Medību trofeju izstādi Jaunmokas 2018" bez maksas.

Kluba pārstāvim, ja viņš nav kluba parakstiesīgā persona, obligāti līdzi jābūt pilnvarojumam no sava kluba, ka viņš ir pilnvarots pātrstāvēt kluba intereses LMS pilnsapulcē. 

Pilnvara pārstāvniecībai LMS kopsapulcē - paraugu ATVĒRT UN LEJUPLĀDĒT ŠEIT.