LMS biedru aptaujas, par obligāto šaušanas pārbaudījumu, rezultāti

Mednieku sabiedrībā šobrīd notiek aktīvas diskusijas par priekšlikumu grozījumiem Medību likumā, kas paredzētu medniekiem obligātu regulāru šaušanas pārbaudījumu. Lai noskaidrotu LMS biedru viedokli šajā jautājumā, tika veikta biedru aptauja.

Visiem LMS biedriem tika izsūtītas aptaujas anketas ar jautājumiem, vai klubs ir par vai pret obligātu regulāru šaušanas pārbaudījumu medniekiem. Ja klubs uzskata, ka šāds pārbaudījums ir nepieciešams, tad cik bieži un kādā veidā tam būtu jānotiek? Tāpat jautājām vai klubs pats jau šobrīd organizē šaušanas pārbaudījumu saviem biedriem un kā tas tiek organizēts. Kopumā saņēmām 112 aizpildītas aptaujas anketas. Kā jau tas bija paredzams, biedru viedoklis šajā jautājumā dalījās. Pret obligātu šaušanas pārbaudījumu bija 61 biedrs (55%), savukārt par šāda pārbaudījuma ieviešanu bija 51 biedrs jeb 45%. Salīdzinot ar līdzīgu aptauju, kas tika veikta LMS biedru kopsapulcē nepilnus divus gadus atpakaļ, diezgan ievērojami ir pieaudzis to biedru skaits, kas atbalsta obligātā šaušanas pārbaudījuma ieviešanu. No klubiem, kas atbalsta obligāto pārbaudījumu, 47% uzskata, ka tāds nepieciešams katru gadu, 30% uzskata, ka ik pēc diviem gadiem, bet 20% uzskata, ka ik pēc trīs gadiem. Savukārt 60% no šaušanas pārbaudījuma atbalstītājiem uzskata, ka pārbaudījumam jābūt pielīdzinātam jauno mednieku eksāmenam, 60% uzskata, ka nepieciešami atvieglojumi gados vecākiem medniekiem, bet 25% uzskata, ka pārbaudījumam jābūt diferencētam atkarībā no medību veida (gaides medības un dzinējmedības).  Pārsteidzoši liels skaits aptaujāto  - 92 (82 %) atzina, ka viņu klubos jau šobrīd notiek regulāri šaušanas pārbaudījumi. Diemžēl tikai 42 klubiem (37%) pārbaudījums ir obligāts visiem kluba biedriem, pārējiem 50 klubiem šauj tikai tie mednieki, kuri paši vēlas to darīt. Diezgan daudzi no klubiem, kuri bija atbildējuši, ka ir pret obligāto šaušanas pārbaudījumu norādīja, ka principā atbalsta šādu pārbaudījumu, bet tam jābūt pašu klubu organizētam. Tāpat bija klubi, kas norādīja, ka balsojuši pret, jo pagaidām nav skaidrs kā šis pārbaudījums varētu tikt organizēts – kas un kur to pieņems, cik bieži un kas būs jāšauj utt. Vēl vairāki klubi norādīja, ka klubu iekšējā balsojumā ar vienu vai dažām balsīm pārsvarā bijušie tie, kas uzskata, ka šāds pārbaudījums nav nepieciešams.