LMS Rīgas reģiona kauss 2019 - šaušanas sacensību nolikums

 

Sacensību nolikums

 

Sacensības organizē: Latvijas Mednieku savienības, Rīgas reģiona nodaļa.

Sacensību laiks un vieta: 2019. gada 20. jūlijs, Staicelē, „Pūcēs”, M/K „Staicele’’ šautuvē, plkst. 0900

Sacensību mērķis: Noskaidrot spēcīgāko mednieku formējumu. Paaugstināt katra mednieka praktiskās šaušanas iemaņas.

Sacensību dalībnieki: Tiek uzaicināti piedalīties visi Latvijas Mednieku savienības, Rīgas reģiona nodaļas biedri, kam ir interese un vēlēšanās parādīt sev un citiem savu varēšanu šaušanas sacensībās.

Sacensības individuālajā un komandu vērtējumā. Komandā trīs dalībnieki.

Ieroči un munīcija: Gludstobra medību ieroči, ne lielāks par 12 kalibru, tēmēšanas palīgierīces netiek ierobežotas. Sacensību dalībnieki sacensībās piedalās katrs ar savu, reģistrēto ieroci, tiesnešu kolēģija patur tiesības pārbaudīt ieroča reģistrācijas dokumentus.

Patronas, kas lādētas ar lodēm (izņemot apaļās ). Skrošu munīciju (28g, skrotis Nr.7,5) sagādā sacensību organizētājs.

Sacensību norises kārtība:

1. Kārtība:

 • pirms sacensību uzsākšanas, sacensību dalībnieki izlozē starta numuru, kādā secībā tie startē šaušanas vingrinājumā.
 • ierocī drīkst ielādēt tikai tik patronu cik paredz šaušanas vingrinājums.
 • šaušanas stāvoklis - ieroča laide piespiesta pie jostas vietas, ieroča stobrs vērsts uz augšu, ieroča ieplecošanu drīkst sākt, kad mērķa joslā ir parādījies mērķis,

2. pa „skrejošo mežacūku”

 • sacensību dalībnieks sagatavo 10 patronas.
 • ierocī ielādē 1 patronu
 • kad dalībnieks sagatavojies šaušanai, sacensību tiesnesis dod komandu – sākt, ar 6-8 sekunžu intervālu tiek padots mērķis, četras reizes no kreisās un četras reizes no labās puses,
 • sērijas pēdējie 2 mērķi tiek šauti dupletā;
 • vingrinājuma laikā nedrīkst mainīt ieročus;

3. pa „skrejošo zaķi

 • ierocī ielādē 2 patronas.
 • kad dalībnieks sagatavojies šaušanai, sauc komandu “Dod”, pēc kuras seko” zaķa’’ skrējiens no kreisās uz labo pusi. Turpinājumā, bez atsevišķas komandas, ar 6-8 sekunžu intervālu tiek padots mērķis trīs reizes no kreisās un divas reizes no labās puses.
 • Šauts, tiek dupletos. Rezultātu nosaka skrošu skaits (lapiņā).
 • Šaušanā tiek izmantots 12 kalibra gludstobra ierocis.

Vērtēšana:

 • individuāli dalībnieks iegūst vietu, ko dod katrā disciplīnā iegūtais punktu skaits.
 • pirmo sešu vietu ieguvēji finālā noskaidro godalgoto trijnieku, atkārtojot vingrinājumus „pa skrejošo meža cūku” un „pa skrejošo zaķi” kā priekšsacīkstēs, katrā no disciplīnām ir atsevišķs fināls,
 • vienādu punktu summas gadījumā rezultāts tiek noteikts ar pāršaušanu
 • komandu vērtējuma tiek saskaitītas katra komandas dalībnieka izcīnītie punkti priekšsacīkstēs kopā pa „skrejošo mežacūku” un pa „skrejošo zaķi”.
 • Vienādu rezultātu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda ar

                        labāku rezultātu vingrinājumā ”pa skrejošo zaķi”.

Apbalvošana:

 • Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar LMS Rīgas reģiona ceļojošo kausu.
 • ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti pirmo triju vietu ieguvēji komandu un individuālajā vērtējumā.

Pieteikšanās:  pieteikšanās sacensību dienā pie sacensību organizatora no plkst.0800 līdz plkst.0845

Dalības maksa:  dalībnieki maksā dalības maksu 15EURO.

Papildus informācija - Tel.: 28354163 - Jānis Zālītis - LMS Rīgas reģiona nodaļas priekšsēdētājs