Latvijas Mednieku savienība ir uzņemta par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru

Latvijas Mednieku savienības ieskatā iestāšanās LPA veicinās abu organizāciju mērķu sasniegšanu un labāku nevalstisko organizāciju darbības klimata izveidi Latvijā.

LPA statūtos noteikti mērķi ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un nodibinājumu darbībai. Šie mērķi saskan ar LMS mērķiem un vērtībām, jo nevalstisko organizāciju efektivitāte ir atkarīga no sabiedrības pilsoniskās aktivitātes. Tas nozīmē, ka gan LMS, gan LPA var efektīvi realizēt savus mērķus tikai tad, ja tās panāk sabiedrības iesaistīšanos šo organizāciju darbā.