Dienvidkurzemes reģiona medību trofeju izstāde "Kuldīga 2019"

Dienvidkurzemes reģiona medību trofeju izstāde "Kuldīga 2019"

 Izstādes organizators: Latvijas Mednieku savienība sadarbībā ar Kuldīgas Centra vidusskolu, Kuldīgas pilsētu un Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrību.                  

Izstādes norises vieta: Kuldīga, Kuldīgas Centra vidusskola Mucinieku iela 6          

Izstādes norises laiks: 15.07.2019. – 26.07.2019.

Izstādes atklāšana: 15. jūlijā plkst.  11.30

Izstādes darba laiks: Darba dienās: 10.00 – 17.00,

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Dienvidkurzemes reģiona medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt selektīvās medības kā populāciju un trofeju kvalitātes uzlabošanas paņēmienu.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Dienvidkurzemes reģiona teritorijā 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 gadu medību sezonās. Izstādē tiks eksponētas arī minētajā laika periodā iegūtās un vietēja mēroga izstādēs iepriekš novērtētas trofejas (iesniedzot trofeju lūgums pievienot trofejas vērtēšana protokolu vai tā kopiju). Vērtēšanai tiek pieņemtas arī agrāk iegūtas trofejas, kas līdz šim nav vērtētas.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā, ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas izstādes medaļas. Apbalvošana notiks 26.07.2019. Kuldīgas Centra vidusskolā sporta zālē, pulksten 12.00.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Kuldīgas Centra vidusskolā sporta zālē (sekot norādēm no centrālās ieejas) Kuldīgā, Mucenieku ielā 6. Pieņemšanas laiki 10.–11.07.2019. no plkst. 10.00. līdz 16.00. Par trofeju pieņemšanu un papildus informāciju atbildīgā persona: Andris Kurcišs 20008026 un Jānis Morozovs 29237545

Dalības maksa: dalības maksa izstādē ir 5,- eur par katru vērtēšanai iesniegto trofeju.

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas izstādei un vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu, aļņu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads un telefona Nr.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem pret parakstu reģistra žurnālā: 27.07.2019. no plkst. 12.00 līdz 17.00  (Trofejas būs iespējams izņemt arī pēc apbalvošanas ceremonijas).

Izstādes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.