Brūnkaklis tiek izņemts no medījamo ūdensputnu saraksta

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Medību noteikumos, kas noteic, ka no medījamo ūdensputnu saraksta Latvijā tiek svītrots brūnkaklis, kas ir vidēja auguma pīļu dzimtas nirējpīle. 

Zemkopības ministrija informē, ka  iemesls ir grozījumi Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzības nolīguma pielikumā, kas paredz mainīt statusu deviņām ūdensputnu sugām, ko līdz šim bija atļauts medīt. No šīm sugām tikai vienu - brūnkakli - medīja arī Latvijā.

Ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības starptautiskās saistības un pašreizējo sugas starptautisko aizsardzības statusu, brūnkaklis no medījamo dzīvnieku saraksta Latvijā tiek svītrots.

Grozījumi Medību noteikumos būs spēkā pēc to publikācijas "Latvijas vēstnesī".

Latvijā brūnkaklis ir parasts caurceļotājs un parasts ligzdotājs seklos ezeros un zivju dīķos. Atsevišķi īpatņi Latvijā regulāri pārziemo. Mednieku guvumā brūnkaklis nokļuva salīdzinoši reti.