Atsākas mednieku eksāmeni

Ar š.g. 22.maiju Valsts meža dienests atjauno mednieku eksamināciju, atbilstoši ārkārtējās situācijas noteiktajām prasībām.

Tiks nodrošināts mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījums, mednieka kandidātu praktisko iemaņu pārbaudījums (šaušana ar gludstobra ieroci) un eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci.

Mednieku kandidātiem, kuri jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas bija iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus, eksāmenu pārbaudījumi tiks nodrošināti prioritāri, iepriekš ar katru sazinoties individuāli. Nevienam nekur nav jāzvana un jāmeklē, katram, kurš jau ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, tiks piezvanīts!

Citiem mednieku kandidātiem, kuri vēlas kārtot eksāmenu, jāiesniedz iesniegums, pievienojot noteiktos nepieciešamos dokumentus un norādot Valsts meža dienests virsmežniecību, kurā persona vēlas kārtot pārbaudījumu.

Iesnieguma veidlapa šeit –  www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/medibas/mednieku-eksaminacija-?nid=1699#jump

Līdz 9. jūnijam mednieku eksāmeni  tiks organizēti atbilstoši kandidātu pieprasījumam, katru kandidātu, kurš būs pieteicies, informēs individuāli par plānoto eksāmena norises laiku un vietu, un noteiktajām  drošības prasībām.

Sakarā ar to, ka visā valstī līdz 12. maijam bija izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts meža dienests atcēla visus mednieku un medību vadītāju eksāmenus un praktisko iemaņu pārbaudījumus (šaušanu ar gludstobra ieroci)  un eksāmens šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieročiem.