Aizputes mednieku klubu apvienībā nomdīta šobrīd sestā labākā staltbrieža trofeja Latvijā

Aizputes mednieku klubu apvienībā nomdīta šobrīd sestā labākā staltbrieža trofeja Latvijā - 239,37 CIC punkti. Veiksmīgais trofejas īpašnieks - Ainars Gedrims.

Aizputes mednieku klubu apvienība dibināta 2011. gada 15.septembrī ar mērķi vienoties par pareizu pārnadžu populāciju apsaimniekošanu un selektīvām medībām. Lai šis darbs noritētu sekmīgi, ir būtiski, lai medību iecirkņiem būtu nemainīgas robežas, un, lai vienoti medību principi tiktu ievēroti iespējami lielākā teritorijā. Par pamatu tika ņemti Saldus apvienības selektīvo medību principi, bet uzlaboti un papildināti ar precīzākiem nosacījumiem. Uzsvars tiek likts uz staltbriežu populācijas izkopšanu. Izstādēs eksponētās trofejas ļauj secināt, ka selektīvās medības nesušas augļus, jo gadu no gada palielinās augstvērtīgo trofeju skaits un mazinās neperspektīvo dzīvnieku skaits.

Aizputes mednieku klubu apvienības vadītājs un dibināšanas iniciators ir Gints Kaktiņš. Apvienību  veidoM/K Kalnlauki, M/K Apriķi, M/K Avots, M/K Kazdanga, M/K Kalvene, M/K Laža, M/K Plašāti, M/K Patrons, M/K Saulgoži, M/K Tebra, M/K “Vecpils mednieku kopa”, M/K “Laidu mednieks” un M/K Bērzāji). Visi šie mednieku formējumi ir LMS Dienvidkurzemes reģiona pārstāvji.