Aicinām medniekus piedalīties aptaujā par medību saimniecības devumu tautsaimniecībā

Cienījamie mednieki, Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik lielu lomu medības un ar tām saistītie procesi ieņem Latvijas tautsaimniecībā. Aptauju, pētījumu projekta ietvaros, veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, sadarbībā ar Latvijas Mednieku savienību.

Aptauja ir turpinājums 2011. gadā veiktam līdzīgam pētījumam. Aptaujas rezultāti varēs kalpot par pamatu, lai varētu argumentēti aizstāvēt mednieku intereses. Aptauja ir anonīma. Tās rezultāti netiks izmantoti, lai pārbaudītu Jūsu finansiālo darbību. Aptaujai ir divas anketas, viena no tām domāta mednieku klubiem, otra medniekiem. Šo anketu aizpildīšana Jums neaizņems vairāk kā 15 minūtes. Ja Jums rodas papildus jautājumi, atbildes variet saņemt, rakstot Jānim Baumanim uz e-pastu: janis.baumanis@lms.org.lv

Aizpildītās anketas līdz 08.01.2018. sūtīt uz e-pastu: aptauja@lms.org.lv

Aptaujas anketa medniekiem pieejama šeit.

Aptaujas anketa mednieku klubiem pieejama šeit.