Aicinām medniekus iesūtīt pierādījumus par vilku un lūšu klātbūtni

Vēlos atgādināt medniekiem, ka tieši fiksētajiem pierādījumiem par lielo plēsēju klātbūtni, jau tuvākajā laikā būs aizvien lielāka nozīme, nosakot lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu un tā sadalījumu pa virsmežniecībām. Iepazīstoties ar iepriekšējo divu sezonu rezultātiem nākas secināt, ka līdzšinējā mednieku aktivitāte informācijas iesūtīšanā ir bijusi visai maza. Tādēļ aicinu šajā medību sezonā šim jautājumam pievērst daudz lielāku uzmanību un sākt datu iesūtīšanu nekavējoties.

18. oktobrī Jaunkalsnavā norisinājās seminārs par lielo plēsēju monitoringa rezultātiem un turpmāko darba organizāciju. Šī semināra laikā Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters lūsis prezentēja lielo plēsēju pazīmju informācijas apkopošanas rezultātus.

Pierādījumu apkopošana par lielo plēsēju klātbūtni tika uzsākta 2017./2018.  un 2018./2019. gada medību sezonā un turpinās arī šogad. Fiksējamās lielo plēsēju (vilku un lūšu) pazīmes - tieši dzīvnieku novērojumi, pēdas, ekskrementi un noglināti dzīvnieki. Fiksētās pazīmes iesūta gan VMD darbinieki, gan citi interesenti (mednieki, mežsaimnieki, lauksaimnieki u.c.).

Plēsēju pazīmju fiksēšana:

  • Pie pēdām, ekskrementiem novieto atskaites objektu, kas ļauj spriest par pazīmes lielumu.
  • Piemēram, lineālu, mērlenti, šķiltavas, pildspalvu, telefonu, vizītkarti utml.
  • Pazīmes nofotografē ar viedierīci vai GPS iekārtu. 
  • Foto faila informācijā jābūt fiksētām (integrētām) atrašanās vietas GPS koordinātēm.
  • To dara, pirms tam aktivizējot iekārtas GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un mobilo datu pieeju.
  • Vislabāk ir izmantot aplikāciju «NoteCam», kas uzskatāmi parāda, ka GPS koordinātes ir fiksētas faila informācijā.
  • Ja koordinātes foto faila informācijā fiksēt nevar, atrašanās vietu fiksē citā iespējamā veidā.

Līdzšinējie rezultāti:

2017./2018. gada medību sezonā: kopā 527 ziņojumi (t.sk. 256 par vilkiem un 271 par lūšiem);358 ziņojumi - no VMD darbiniekiem, 169 – no citiem. E-pasta ziņojumi bez integrētām koordinātēm – 18 %, vispār bez koordinātēm – 5 %.

2018./2019. gada medību sezonā: kopā 1223 ziņojumi (t.sk. 791 par vilkiem un 432 par lūšiem). 803 ziņojumi - no VMD darbiniekiem, 420 – no citiem. E-pasta ziņojumi bez integrētām koordinātēm – 18 %, vispār bez koordinātēm – 4 %.

VMD prezentācijā sniegta informācija par to, cik un kādi pierādījumi par plēsēju klātbūtni iesūtīti katrā no VMD virsmežniecībā, kā arī doti norādījumi, kā informācija iesūtāma, lai tā būtu izmantojama.

Ar VMD Medību daļas vadītāja Valtera Lūša prezentāciju var iepazīties šeit.