2017./2018.gada medību sezonā pieļaujamo nomedījamo vilku apjoms - 250

Valsts meža dienests 2017./2018.gada medību sezonā noteicis pieļaujamo nomedījamo vilku apjomu - 250.

Lai samazinātu zaudējuma riskus, ko vilku radītie postījumi varētu nodarīt lauksaimniecībai, sākot no 2018.gada 2.janvāra, VMD ir tiesības sākotnēji noteikto limitu palielināt.

Virsmežziņi ir pilnvaroti atļaut vilku medības ar dzīnējiem vai trokšņošanu no š.g. 15.jūlija līdz 30.septembrim.

Ar rīkojumu var iepazīties šeit.